לקויות למידה


לקויות למידה

מהו מקור ליקויי למידה?
ליקויי למידה הם הפרעות בתפקוד הלומד הנגרמים מסיבות מגוונות ורבות. להלן חלק ניכר מהגורמים שבעטיים מתהווים ליקויי למידה:
ישנם ליקויי למידה שנוצרו עקב שיבוש גנטי, ישנם ליקויי למידה שנוצרו עקב סיבוכים בהריון, ישנם ליקויי למידה שהתהוו במוח בזמן הלידה עקב חוסר בחמצן וישנם גם ליקויי למידה שאירעו על רקע רגשי או פסיכולוגי. מוסכם היום במחקר כי מקור הפגיעה הוא בדרך כלל נוירולוגי וקשור באזורי השפה במוח. חוקרת חשובה בתחום חקר ליקויי למידה בשם אוטה פרית' וחבריה ערכו מחקר על ליקויי למידה, שהראה כי ליקויי למידה מסוג דיסלקסיה לסוגיה, קשורים בפגם בחלק של המוח הקרוי "אינסולה", חלק זה מחבר בין שני אזורים במוח המעבדים את השפה. האזור הראשון נקרא "אזור ורניקה" אזור זה במוח קשור לזיהוי מילים שלמות, והאזור השני המכונה "אזור ברוקה" הקשור לחלוקת המילים למקטעים וליצור דימוי של צליליהן. לפי התיאוריה המוצעת, כשאדם (ללא לקויי למידה) רואה מילה כתובה הוא גם שומע אותה בראשו, ואילו ליקויי למידה המתקשים בקריאה / דיסלקטים, כתוצאה מניתוק בין שני אזורים אלה בשל פגם ב"אינסולה", אינם יודעים כיצד נשמעת המילה הכתובה ולכן על בעלי ליקויי למידה להתאמץ לתרגם כל מילה מהערוץ החזותי ולהעבירו לשמיעתי. מאמץ זה גוזל מן הקוראים עם ליקויי למידה זמן ואנרגיה, ועקב כך חלים אצל ליקויי למידה שיבושים בדרך הקריאה ובהבנת הנקרא. ישנם חוקרים הטוענים כי לאנשים עם ליקויי למידה ישנו בסיס גנטי. ב 2005 פורסם בעיתונות המקצועית כי מדענים, מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת ייל (Yale) ערכו ניסוי לחיפוש אחר הגן הקשור בליקויי למידה. הם בדקו 153 משפחות בהן קיימים מקרים של ליקויי למידה מסוג דיסלקסיה ומצאו כי בקרב חלק מסוגי ליקויי למידה מסוג דיסלקסיה התגלה מחסור ניכר של חומר גנטי, בגן DCDC2. לטענתם, הפגם שעשוי להיות קשור לעד 20% ממקרי ליקויי למידה מסוג דיסלקסיה, לשיבושים בפעולות במוח הקשורות בקריאה. כאשר מתגלים ליקויי למידה, יש להביא בחשבון גם סיבות רפואיות, כגון מחלות ודלקות אוזניים בשנתיים הראשונות לחיים, המקשות על רכישת השפה הדבורה ואינן מאפשרות שמיעת צלילים בתדר נכון, ועשויות לגרום לקושי ברכישת המודעות הפונולוגית ואבני היסוד, ומכאן להיווצרותם של ליקויי למידה. איתור מוקדם של ליקויי למידה מאפשר ברוב המקרים לפתח את המיומנויות הנחוצות להצלחה. מחקר עדכני הראה שאחוז ניכר מהתלמידים בכיתות הנמוכות שהיו בסיכון לקשיים בקריאה ולפיתוח ליקויי למידה, הפכו קוראים טובים אחרי שנסתייעו בהוראה מתקנת. על כן חשוב מאוד שתקראו את התיאורים הבאים ותבדקו האם ילדכם זקוק לאבחון דידקטי ו/או הוראה מתקנת.
במידה וקיים חשד כי ילדכם עם ליקויי למידה, צרו קשר: להזמנת אבחון ו/או הוראה מתקנת. התקשר עכשיו: 5678599 054 או לחץ כאן.

ליקויי למידה - פנים רבות להם
ישנם סוגים שונים ומגוונים של ליקויי למידה. המושג כולל בתוכו קשת רחבה של לקויים אשר המשותף להם הוא הקושי שבא לידי ביטוי בלמידה. פעמים רבות קיימים באדם עם ליקויי הלמידה מספר ליקויי למידה.
ניתן לחלק את ליקויי הלמידה בצורה גסה, לשתי קבוצות: ליקויי למידה מילוליים וליקויי למידה לא מילוליים.

ליקויי למידה מילוליים:
ליקויי למידה מסוג דיסלקסיה - אלו הם ליקויי למידה המאופיינים בקשיי קריאה ואיות, אשר לרוב נגרמים עקב קשיי פענוח ו/או שליפה מן המנגנון הפונולוגי במוח האחראי על הקישור בין אות לצליל.
ליקויי למידה מסוג דיסגרפיה - אלו הם ליקויי למידה אשר רוב קשורים בבעיה מוטורית המקשה על הלומד לכתוב כראוי.
ליקויי למידה מסוג דיסקלקוליה - אלו הם ליקויי למידה הקשורים לבעיות ברכישת החשבון.
ליקויי למידה מסוג קשיי קשב וריכוז - אלו הם לקויי למידה הקשורים בבעיות של יכולת להיות קשובים ומרוכזים לאורך זמן בהפנמת מידע חדש.

ליקויי למידה לא מילוליים:
ליקויי למידה מסוג קשיי תפיסה- קשיי תפיסה שמיעתית, מרחבית,קוגניטיבית ועוד.
ליקויי למידה חברתיים- ליקויי למידה המתבטאים בקושי בהבנת קודים חברתיים והתנהגותיים.

במידה וקיים חשד כי ילדכם עם ליקויי למידה, לקבלת טיפול מקיף ומדויק התקשר עכשיו: 054-5678599 או לחץ כאן.

מהן ההגדרות האופרטיביות למושג ליקויי למידה ?
הגדרת ליקויי למידה לפי איגוד הפסיכיאטרים בארה"ב:
ההגדרה של ליקויי למידה על-פי IV-DSM (and Statistical Manual of Mental Disorders Diagnostic) היא:
"הפרעות למידה מאובחנות כאשר הישגי היחיד במבחנים סטנדרטיים בקריאה, מתמטיקה או הבעה בכתב פחותים במידה משמעותית מן המצופה מגילו, לימודיו ורמת המשכל שלו. בעיות הלמידה מפריעות במידה משמעותית להישגים האקדמאים או לפעולות החיים היומיומיות הדורשות כישורי קריאה, מתמטיקה
או כתיבה." (APA, 1994)

הגדרת ליקויי למידה לפי חוזר מנכ"ל תשס"ד 4/ב , משרד החינוך הישראלי:
"אדם מאובחן בעל ליקוי למידה כאשר הישגיו במבחנים סטנדרטיים בקריאה, בחשבון או בהבעה בכתב, המועברים לו באופן אינדיבידואלי, נמוכים במידה משמעותית מהמצופה על פי גילו, רמת השכלתו ורמת המשכל שלו, ובעיות הלמידה גורמות להפרעות משמעותיות בהישגיו האקדמיים או בפעילויות יום-יום אחרות הדורשות מיומנויות קריאה, חשבון או כתיבה".לפיכך, תלמידים עם ליקויי למידה יוגדרו ככאלה כאשר יתקיימו שני התנאים הבאים:
1.קיים פער משמעותי ומתמשך בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין ההישגים המצופים ממנו על פי גילו ורמת כיתתו.
2.קיים פער משמעותי בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין כישוריו האינטלקטואליים כפי שנמצאו במבחני משכל אובייקטיביים. מידע מפורט באתר משרד החינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sd4bk4_3_25.htm 
אם ילדכם עם לקויי למידה, לאבחון דידקטי ו/או הוראה מתקנת התקשר עכשיו ל 054-5678599 או לחץ כאן . 

מדדים משותפים להגדרות ליקויי למידה:
א. קיים פער בין תחומי תפקוד שונים, כלומר תמונת התפקוד אינה הומוגנית ופער בין היכולת השכלית הפוטנציאלית להישגים לימודיים.
ב. יש להבדיל בין סוגי חריגות אחרים מכלל ההגדרה, כלומר, את קשיי הלמידה הנובעים מלקות למידה לא ניתן להסביר באמצעות חריגויות כגון פיגור שכלי, אך גם בקרב החריגויות האחרות יתכנו קשיי למידה.
ג. ילדים עם ליקויי למידה הם ילדים בעלי צרכים חינוכיים מיוחדים המחייבים שיטות הוראה מיוחדות.

דיסלקסיה
הדיסלקסיה הינה סוג של ליקויי למידה הנפוצה ביותר מתוך קשת רחבה של ליקויי למידה, ובאה לידי ביטוי בקריאה ובאיות. ליקויי למידה דיסלקטים מתקשים לקרוא ולכתוב. מחקרים הראו כי לפחות 10% מהאוכלוסייה ניתן להגדיר כבעליי ליקויי למידה מסוג דיסלקסיה ברמה כזו או אחרת. ליקויי למידה נוטים לעבור מדור לדור במשפחה. כאמור, נמצא כי ישנו גם המרכיב הגנטי של ליקויי למידה ולכן פעמים רבות ליקויי למידה הינם תורשתיים. מחקרים שנעזרו בסריקת מוח של ליקויי למידה טוענים כי מצאו שוני במבנה המוח באזורים הקשורים לשפה אשר ככל הנראה פוגם ביעילותם של אזורים אלו. יש להדגיש כי שוני זה אינו קשור בשום אופן לרמת המשכל של בעלי ליקויי למידה. קיימות עדויות רבות לכך כי אנשים בעלי ליקויי למידה הינם בעלי חוזקות ויכולות לביצוע משימות הדורשות יצירתיות, יכולת אנליטית מצויינת וחשיבה בעלת מעוף.
אנשים בעלי ליקויי למידה מסוג דיסלקסיה מתקשים פעמים רבות בניתוח נכון של צלילי מילים דבורות ופעמים רבות מתקשים במטלות רצף, מטלות ארגון ומטלות הדורשות זיכרון לטווח קצר. מכאן ניתן ללמוד כי לבעלי ליקויי למידה קשה יותר ללמוד כיצד קולות דבורים הופכים למילים, קושי המשפיע על היכולת לאיית ולקודד מילים. למרות שבעלי ליקויי למידה / דיסלקטים רבים בהחלט מסוגלים לרכוש מיומנויות אלו בעזרת הוראה מתקנת. שיטת ההוראה המתקנת של גל יאירי M.A משתמשת בטכניקות חדשניות המלמדות את אלו שהינם בעלי ליקויי למידה לרכוש מיומנויות, כמו גם אסטרטגיות לעקיפת ליקויי למידה לתיכוניסטים וסטודנטים באקדמיה. יש להדגיש כי ליקויי למידה הבאים לידי ביטוי בקשיי קריאה שונים בהגדרתם ובתכלית מלקויים הקשורים באינטליגנציה נמוכה. נהפוך הוא. מרבית בעלי ליקויי הלמידה הינם בעלי רמת משכל בינונית ומעלה. ההגדרה של ליקויי הלמידה מתבססת על הפער שבין היכולת האנליטית הגבוהה לבין ההישגים הלימודיים שאינם מבטאים את היכולת האמיתית של ליקויי הלמידה בשל לקויות אלו. חומרתם של ליקויי למידה ביום יום ובלימודים תלויה בגורמים רבים הכוללים את יכולותיו ותכונותיו השונות של כל אדם בנפרד וסוג התמיכה וההוראה הניתנים. גל יאירי M.A מטפל בכל הסוגים של ליקויי למידה בכל דרגות החומרה ובכל הגילאים, מגיל הגן ועד לסטודנטים לקויי למידה המעוניינים בתואר אקדמי.
אם ילדכם עם לקויי למידה, לאבחון דידקטי ו/או הוראה מתקנת או התקשרו 054-5678599. 

אימון לאנשים ליקויי למידה עם קשי התארגנות וקשיים חברתיים:
הקשר שבין ליקויי למידה לקשיים חברתיים נחקר והוכח. אחוז גבוה מהאנשים בעלי ליקויי למידה, מרגישים חוסר בטחון, לעתים חשים דחויים בחברה בשל ליקויי למידה המבדילים אותם מבני גילם.
אחוז גבוה מבעלי ליקויי למידה הם בעלי מנת משכל גבוהה, אך בשל ליקויי למידה אינם יכולים לבטא את יכולתם. גל יאירי בעל תואר שני (M.A) מאוניברסיטת חיפה, מטפל ומאבחן מוסמך, מומחה בטיפול בקשת הרחבה של ליקויי למידה, ושם דגש על שיתוף ההורים והנחייתם גם בנושאים שאינם לימודיים גרידא, אלא חברתיים. וזאת על מנת לבנות את בטחונו העצמי של הילד ולעזור לו לא לחוש יוצא דופן בחברה. בתכנית האימון האישי לבעלי ליקויי למידה, הייחודית לגל יאירי, מעבר להקניית אסטרטגיות למידה והוראה מתקנת, נכללים כישורים חברתיים, התנהגותיים וגם עזרה בהתארגנות ואסטרטגיות לשיפור הזיכרון והריכוז לבעלי ליקויי למידה, החל מגיל שש ועד בוגרים.

לאבחון דידקטי ו/או הוראה מתקנת התקשר 054-5678599 או לחץ כאן. 


חוק זכויותיהם של תלמידים ליקויי למידה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה
(הכתבה נכתבה בעיתון הארץ בידי עופרי אילני):
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/970746.html  
*כל הזכויות שמורות לגל יאירי M.A , מאבחן ומטפל מומחה בלקויות למידה, מוסמך אוניברסיטת חיפה בחינוך והתפתחות, אין להעתיק, לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מהמחבר, ללא אזכור המחבר וכתובת האתר www.galyairi.com